Månadsarkiv: april 2015

Utlysning 2 öppnad

Den 1 april 2015 öppnar den andra utlysningen i Effsys Expand.

Energimyndigheten tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bjuder in intressenter att inkomma med ansökningar. För mer information om hur man ansöker, utlysningens avgränsning och vad man bör tänka på när man skriver en ansökan hittar ni under fliken utlysningar.

Beredningsprocess för utlysning 1

I utlysning 1 inkom 27 stycken ansökningar. Av dessa kommer Energimyndigheten bevilja 11 ansökningar. Projektledarna för dessa ansökningar har blivit informerade och formella beslutsbrev om beviljande skickas under vecka 14.  Övriga beslutsbrev med avslag kommer att skickas ut löpande under april månad.