Månadsarkiv: maj 2015

Andra utlysningen avslutad

Den andra utlysningen i Effsys Expand är nu avslutad och totalt inkom 22 ansökningar.

Programrådet har därmed påbörjat arbetet med att utvärdera dessa och kommer den 17 juni ha nästa beredningsmöte där rekommendationer om rådet anser att ansökningarna ska beviljas eller avslås beslutas. Kort därefter lämnas en lista över till Energimyndigheten. Myndigheten beslutar sedan självständigt vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. Besked om utfallet väntas preliminärt ges under september månad.