Månadsarkiv: december 2015

Nytt år – ny ordförande

Energimyndigheten har med start från årsskiftet utnämnd Signhild Gehlin som ny ordförande för Effsys Expand. Signhild ersätter Peter Rohlin, Incert AB som har begärt att bli entledigad från engagemanget som ordförande för programrådet i EFFSYS EXPAND på grund andra åtagandet.
Signhild Gehlin är teknisk doktor i Vattenteknik från Luleå Tekniska Universitet. Idag jobbar Signhild på Svenskt Geoenergicentrum som samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i ett hållbart samhälle. Ett av de områden som berör Effsys Expands fokus på kyl och värmelager.
Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och sekretariatet hälsar Signhild hjärtligt välkommen och ser fram emot ett gott samarbete framöver!