Beredningsprocess för utlysning 1

I utlysning 1 inkom 27 stycken ansökningar. Av dessa kommer Energimyndigheten bevilja 11 ansökningar. Projektledarna för dessa ansökningar har blivit informerade och formella beslutsbrev om beviljande skickas under vecka 14.  Övriga beslutsbrev med avslag kommer att skickas ut löpande under april månad.