Beviljade projekt från utlysning 2

Som tidigare har rapporteras godkändes 13 projekt i utlysning 2. Dessa och de 11 projekten som beviljades i utlysning 1 finns nu att hitta under projekt.