Första utlysningen i Effsys Expand öppnad!

Idag måndagen den första december öppnar den första utlysningen i Effsys Expand.

Energimyndigheten tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bjuder in intressenter att inkomma med ansökningar. Programrådet avser indikativt att fördela 35 miljoner kronor i denna första utlysningen. För mer information om hur man ansöker, utlysningens avgränsning och vad man bör tänka på när man skriver en ansökan hittar ni under fliken utlysningar.

/Sekretariatet