Sammanställning av projekt som deltar på Effsys Expands forskarkonferens den 17-18 april

De flesta sammanfattningarna och sammanställningarna av publikationer gjorda i de olika projekten som deltar på Effsys Expands forskarkonferans finns nu att hämta här:

Sammanfattning av projekt Effsys Expand v1.2

I takt med att den sista infon inkommer uppdateras länken ovan.