Utlysning 2 öppnad

Den 1 april 2015 öppnar den andra utlysningen i Effsys Expand.

Energimyndigheten tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bjuder in intressenter att inkomma med ansökningar. För mer information om hur man ansöker, utlysningens avgränsning och vad man bör tänka på när man skriver en ansökan hittar ni under fliken utlysningar.