Alla inlägg av admin

Svenska Kyl och Värmepumpdagen

Den 20 oktober hålls årets upplaga av Svenska Kyl och värmepumpdagen där Effsys Expand är medarrangör tillsammans med Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och Svenska Kyltekniska föreningen. Dagsprogrammet kräver registrering men är gratis och hålls i år på Kista mässan i Stockholm.
Öppningstalar gör i år bland annat Sara Bargi från Energimyndigheten. Effsys Expand finns representerat med poster-utställning som visar de olika projekten och ett antal spännande muntliga presentationer från några utvalda Effsys Expand projekt.
Anmälan gör här: Anmälan
Varmt Välkomna!

Svenska kyl och värmepumpdagen 2016

Den 21 oktober är det dags för årets branschträff, Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2016 i Göteborg.

Liksom tidigare år är detta ett samarrangemang mellan Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Kyltekniska Föreningen och Effsys Expand.

Effsys Expand finns som vanligt på plats dels med poster presentationer från samtliga projekt och dels med ett dedikerat spår med presentationer från utvalda Effsys Expand projekt.

Hjärtlig välkomna!

Effsys Expand forskardagar 2016

Den 17 och 18 maj hölls den första i raden av programmets forskardagar. Denna gång var konferensen förlagd till Badhotellet i Tranås.

Samtliga 24 projekt fanns på plats och presenterade sina framsteg och utmaningar som de stött på under projektens första fas. När alla projekt samlas blir det tydligt vilken stor spännvid programmet har. Allt ifrån grundforskning till mer tillämpad forskning och utredningar samt det breda spektrum av teknologier som ryms inom programmet.

Förutom projektpresentationer bjöds det även på en djupdykning i hur Bosch/IVT resonerar kring dagens och kommande värmepumpar. Därtill bjöds forskarna in till studiebesök på Bosch/IVT fabrik för att på nära håll se hur en modern produktion av värmepumpar går till. På plats förutom forskarna fanns även industrirepresentanter (om än inte så många) representanter från Effsys Expands råd och Energimyndigheten.

Demo
Willem Mazzotti (KTH) känner på vikten på en kompressor och Kjell Gustafsson (Bosch/IVT) förklarar möjligheten att använda dess termiska massa.

Presentationerna från forskardagarna finns att ladda ner under respektive projekt (några har tyvärr ännu inte inkommit men är på väg).

Effsys Expand Forskardagar

I Effsys Expands forskningsprogram finns idag 24 aktiva projekt. Ungefär hälften av dessa har arbetat lite över ett år med sina projekt medans den andra hälften har kommit cirka ett halvår in i projekttiden. I maj hålls Effsys Expands forskardagar där  projekten kommer presentera sina framsteg i de olika projekten.
Agenda för dagarna hittar ni här.
Konferensen är öppen för alla men platserna är begränsade, så skynda ,med er anmälan för att säkra en plats!
Tid 17 maj till den 18 maj
Plats: Badhotellet Tranås
Mer info hittar ni i anmälningsformuläret.

Nationellt Team / Plattform inom kyl- och värmepumpområdet

I samband med utvärderingar av Effsys+ fick Energimyndigheten rekommendationen att se över och förbättra samordningen kring det internationella arbete som bedrivs av svensk industri, akademi och myndigheter inom området för den värmepumpande tekniken. Baserat på dessa rekommendationer har EM beslutat att inrätta ett Nationellt Team / Plattform (NTP) för att bättre samordna svenska intressen i det internationella samarbetet. Mer information om hur och till vad man kan ansöka om medel finns under fliken NTP.

Belivs informationsmöte

Inbjudan till informationsmöte, seminarie och projektutvecklingsmöte för Belivs. Hittar ni på deras hemsida – www.belivs.se.

Datum är den 9 och 10 Februari.

BELIVS Innovationskluster är en mötesplats för alla aktörer som syftar till att driva en utveckling mot ökad andel energieffektiva livsmedelslokaler. Huvudmålet är att via ökad beställar- och leverantörskompetens erhålla en ökad andel  energieffektiva livsmedelslokaler.

Nytt år – ny ordförande

Energimyndigheten har med start från årsskiftet utnämnd Signhild Gehlin som ny ordförande för Effsys Expand. Signhild ersätter Peter Rohlin, Incert AB som har begärt att bli entledigad från engagemanget som ordförande för programrådet i EFFSYS EXPAND på grund andra åtagandet.
Signhild Gehlin är teknisk doktor i Vattenteknik från Luleå Tekniska Universitet. Idag jobbar Signhild på Svenskt Geoenergicentrum som samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i ett hållbart samhälle. Ett av de områden som berör Effsys Expands fokus på kyl och värmelager.
Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och sekretariatet hälsar Signhild hjärtligt välkommen och ser fram emot ett gott samarbete framöver!