Kategoriarkiv: Aktuellt

Andra utlysningen avslutad

Den andra utlysningen i Effsys Expand är nu avslutad och totalt inkom 22 ansökningar.

Programrådet har därmed påbörjat arbetet med att utvärdera dessa och kommer den 17 juni ha nästa beredningsmöte där rekommendationer om rådet anser att ansökningarna ska beviljas eller avslås beslutas. Kort därefter lämnas en lista över till Energimyndigheten. Myndigheten beslutar sedan självständigt vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås. Besked om utfallet väntas preliminärt ges under september månad.

Utlysning 2 öppnad

Den 1 april 2015 öppnar den andra utlysningen i Effsys Expand.

Energimyndigheten tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bjuder in intressenter att inkomma med ansökningar. För mer information om hur man ansöker, utlysningens avgränsning och vad man bör tänka på när man skriver en ansökan hittar ni under fliken utlysningar.

Beredningsprocess för utlysning 1

I utlysning 1 inkom 27 stycken ansökningar. Av dessa kommer Energimyndigheten bevilja 11 ansökningar. Projektledarna för dessa ansökningar har blivit informerade och formella beslutsbrev om beviljande skickas under vecka 14.  Övriga beslutsbrev med avslag kommer att skickas ut löpande under april månad.

Beredningsprocessen försenad

Beredningsprocessen av ansökningar inkomna i den första utlysningen i EFFSYS EXPAND har blivit försenad. Det innebär att projektstart för de projekt som kommer att beviljas flyttas fram, exakt datum kommer att framgå i beslutsbrevet.
Förhoppningsvis blir beslutsprocessen klar under mars månad men det går inte att bekräfta det i dagsläget.
/Sekretariatet

Utlysning 1 stängd

Den första utlysningen inom Effsys Expand stängdes 2015-01-12 klockan 12:00.

Ansökningarna som är inskickade genom Energimyndighetens E-kanal kommer nu att diareföras och därefter skickas till sekretariatet som fördelar ansökningarna till rådsmedlemmarna för utvärdering. Rådet ger sedan Energimyndigheten en rekommendation om ansökningarna bör beviljas eller ej. Slutligen tar Energimyndigheten beslut vilka ansökningar som ska beviljas.

Första utlysningen i Effsys Expand öppnad!

Idag måndagen den första december öppnar den första utlysningen i Effsys Expand.

Energimyndigheten tillsammans med Svenska Kyl & Värmepumpföreningen bjuder in intressenter att inkomma med ansökningar. Programrådet avser indikativt att fördela 35 miljoner kronor i denna första utlysningen. För mer information om hur man ansöker, utlysningens avgränsning och vad man bör tänka på när man skriver en ansökan hittar ni under fliken utlysningar.

/Sekretariatet