Nedan återfinns medfinansiärer från näringslivet i Effsys Expand.

ADDCON Nordic
Advansor AB
Airec AB
Alfa Laval Nordic AB
Avantherm
Beneq Qy
Bosch Thermoteknik AB
Climatewell AB
Cupori AB Friginor
Danfoss Värmepumpar AB
Electrolux
Expertkyl AB
Green & Cool World Refrigeration AB
Grundfos AB
Gränges
Hemköpskedjan AB
Huurre Sweden AB
ICA Fastigheter Sverige AB
ICT/ Ventilationskyl AB
Industri & Laboratoriekyl AB
IWMAC Operation Center AB
Kemetyl
Kylbranschens Samarbetsstiftelse
Kylmontage och Service AB,
Naturskyddsföreningen
NIBE
Nowab AB
Oy Granula
Sapa Heat Transfer AB
Skanska
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Stainless Engineering AB
Swed Handling AB
Svensk Energi & Kylanalys AB
Svenska Kyltekniska Föreningen
Temper Technology AB
TEO-KYL Sweden AB
Trä- & Möbelföretagen
Wedholms AB
WILO Nordic AB