Kansli
Per Jonasson
VD Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Programkordinator EFFSYS EXPAND
tel 08-512 549 55, email: per.jonasson@skvp.se

Viktor Ölén
Programsekreterare EFFSYS EXPAND
tel 0706 846790, email: viktor.olen@effsysexpand.se

Energimyndighetens handläggare
Emina Pasic
email: emina.pasic@energimyndigheten.se

Adress
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,
Gustavslundsvägen 135, 6 tr, 167 51 Bromma
Tel växel: 08-512 549 50