P04 Morgondagens energieffektiva livsmedelsbutik
 kyl Projektledare Samer Sawalha
Utförare Mazyar Karampour, KTH

 

Projektet kommer att utforska en ökning av effektiviteten hos dagens koldioxid kylsystem i livsmedelsbutiker genom att undersöka ändringar av utformningen och möjligheterna att integrera kylsystemen med andra energisystem i livsmedelsbutiken. Vid slutet av projektet kommer morgondagens energieffektiva kylsystem för livsmedelsbutiker att definieras. Undersökningarna inom ramen för projektet kommer att utföras genom datorsimulerad modellering och analys av fältmätningar från ett antal livsmedelsbutiker på olika platser i Sverige.

Nyckelparametrar som ska undersökas är:
värmeåtervinning vid flera temperaturnivåer, tillförsel av luftkonditionering från kylsystemet, energilagring i marken och användning av ejektor i kylsystemet.
Projektets resultat kommer att publiceras i minst tre artiklar i vetenskapliga tidsskrifter och fem konferensartiklar samt i svenska tekniska tidskrifter. Publikationerna kommer att ingå i en doktorsavhandling i ämnet kylsystem för livsmedelsbutiker.

Tidplan
2015-03-01 till 2017-03-01

Budget
5.820 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer

Advansor AB
Alfa Laval Nordic AB
Cupori AB Friginor
Kylmontage och Service AB,
Green & Cool World Refrigeration AB
Huurre Sweden AB
ICA Fastigheter Sverige AB
Industri & Laboratorie KYL i Stockholm AB
IWMAC Operation Center AB
Svensk Energi & Kylanalys AB

Rapporter

 • Slutrapport EffsysExpand – P04
 • Appendix 1 Journal paper 1
 • Appendix 2 Journal paper 2
 • Appendix 3 Journal paper 3
 • Appendix 4 Journal paper 4
 • Kyl och värmepumpddagen 2017 muntlig presentation pp
 • Karampour M. and Sawalha, S., Integration of Heating and Air Conditioning into a CO2 Trans-Critical Booster System with Parallel Compression. Part I: Evaluation of key operating parameters using field measurements. 2016: 12th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants. IIF/IIR, Edinburgh, Scotland.
 • Karampour M. and Sawalha, S., Integration of Heating and Air Conditioning into a CO2 Trans-Critical Booster System with Parallel Compression. Part II: Performance analysis based on field measurements. 2016: 12th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants. IIF/IIR, Edinburgh, Scotland
 • Sawalha, S., Piscopiello, S., Karampour, M., Manickam, L., and Rogstam J., Field measurements of supermarket refrigeration systems. Part II: Analysis of HFC refrigeration systems and comparison to CO2 trans-critical, Applied Thermal Engineering, 2017. 111 (1), pp. 170–182. Journal paper with Open access
 • Effsys Expand forskardagar 2016 – Mazyar Karampour
 • Field measurements of supermarket refrigeration systems. Part II: Analysis of HFC refrigeration systems and comparison to CO2 trans-critical, september 2016 – Samer Sawalha et al.
 • Karampour M., Sawalha, S., Abdi A., Arias J., and Rogstam J., Review of Supermarket Refrigeration and Heat Recovery Research at KTH-Sweden. IIR Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies Conference. 2015: Ohrid, Republic of Macedonia.
 • Karampour M. and Sawalha, S.,Theoretical Analysis of CO2 Trans-critical System with Parallel Compression for Heat Recovery and Air Conditioning in Supermarkets, the 24th  IIR International Congress of Refrigeration (ICR). 2015: Yokohama, Japan.
 • Sawalha, S. och Karampour, Morgondagens energieffektiva livsmedelsbutik. Kyla+Värmepumpar magazine. Nr 7/2015.
 • Sawalha, S., Karampour M., and Rogstam J., Field measurements of supermarket refrigeration systems. Part I: Analysis of CO2 Trans-critical Refrigeration Systems, Applied Thermal Engineering, 2015. 87 (8), pp. 633-647.