P01 Magnetokaloriska kylprocesser för konsumentprodukter
 magnet Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare Behzad Abolhassani Monfared, KTH

 

Kompressorkylprocessen har hittills varit helt dominerande för användning i vitvaror och andra konsumentprodukter. Under senare år har den magnetokaloriska processen föreslagits som ett alternativ. Utvecklingen av nya magnetokaloriska material har bidragit till detta. Electrolux, som ledande vitvaruföretag, behöver hålla sig i framkant vad gäller denna potentiellt intressanta teknik. Företaget vill genom denna ansökan få KTHs hjälp att
utvärdera teknikens möjligheter och begränsningar. En doktorand har arbetat med detta inom Effsys+, men ytterligare arbete krävs. Arbetet innebär datorsimuleringar, framförallt av värmeöverföring och flöde i den porösa bädd av magnetokaloriskt material som är kärnan i processen. Electrolux kommer att finansiera en provrigg att användas för verifiering av simuleringarna. Projektet förväntas ge svar på under vilka förutsättningar
magnetokaloriska processer kan konkurrera med kompressorkyla och vilka tillämpningar som är bäst lämpade för denna teknik.

Tidplan
2015-03-01 till 2017-12-31

Budget
6.000 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Electrolux

Rapportering

Effsys Expand P01_Magnetokaloriska kylprocesser_Slutrapport v4final

  • Effsys Expand forskardagar 2016 – Behzad Monfared
  • Monfared, B., 2017. Simulation of solid-state magnetocaloric refrigeration systems with Peltier elements as thermal diodes. International Journal of Refrigeration 74:322-330. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2016.11.007.
  • Monfared, B., Palm. B., 2016. New magnetic refrigeration prototype with application in household and professional refrigerators. 7th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, Thermag VII, Turin.
  • Monfared, B., 2016. Simulation of magnetic refrigeration systems with thermal diodes and axial conductive heat transfer. 7th International Conference on Magnetic Refrigeration at Room Temperature, Thermag VII, Turin.
  • A Monfared, Behzad, and Björn Palm. 2012. Small Ammonia Heat Pump with Variable Speed Compressor. In 10th IIR Gustav Lorentzen Conference, edited by Carlos I Ferreira. Delft, The Netherlands.
  • (Draft Version) Monfared, B, and B. Palm. ”Test of a Domestic Ammonia Heat Pump at Various Evaporation Temperatures and Compressor Speeds.” Int. J. Refrigeration
  • Monfared, B., Furberg, R., Palm, B., 2014. Magnetic vs. vapor-compression household refrigerators: A preliminary comparative life cycle assessment. Int. J. Refrigeration, 42, 69-76
  • An interview published in energi & Miljö issue 4, April 2012
  • An interview published in Fastighetstidningen nr.6, September 2014
  • Monfared, B., and Palm, B., 2015, ”Optimization of layered regenerator of a magnetic refrigeration device,” International Journal of Refrigeration, 57, pp. 103-111