P02 Absorptionsprocess med energilagring –
processförbättring med kompressor
 absorption Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare KTH

Intermittenta absorptionsprocesser är intressanta för att de möjliggör rationell användning av spillvärme eller solenergi, samtidigt som processen i sig innebär möjlighet till lagring av energi under lång tid utan förluster. I detta projekt vill vi undersöka möjligheten att förbättra prestanda för processen genom att under vissa förhållanden
använda en kompressor. Kompressorn kan DELS användas för att öka effektuttaget, DESSUTOM användas för att påskynda återladdningsprocessen.
Projektets huvudsakliga moment är följande

• Genomföra en teoretisk studie för att uppskatta prestanda för processen med kompressor.
• Identifiera lämplig kompressor för processen med något eller några köldmedier
• Genomföra experimentell verifiering av funktion och prestanda för processen under olika driftsbetingelser
• Bestämma driftsdata för varierande förhållanden som underlag för simulering
• Simulera processen i en tillämpning och därmed bestämma den möjliga årliga energibesparingen.

Tidplan
2015-04-01 till 2016-12-31

Budget
3.000 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Climatewell AB/SaltX

Rapportering