P03 Adsorberande korrosionsinhibitorer,
gröna korrosionsinhibitorer och alternativa köldbärare
för indirekta kylsystem
 mol Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare Monika Ignatowicz, KTH

Köldbärare är oftast vattenbaserade lösningar av organiska eller oorganiska ämnen och har använts länge i olika indirekta kylsystem och värmepumpar. Fördelarna med indirekta kylsystem är: låg mängd köldmedium, liten risk för köldmedieläckage, primärt köldmediesystem helt placerat i maskinrum, låg GWP köldmedier som NH3, propan
och andra kolväten kan användas och enkelt underhåll. Alla tillsatser påverkar köldbärarens termofysikaliska egenskaper på ett sätt som inte är väl känt. Syftet med projektet är även att undersöka inverkan av korrosionsinhibitorer på värmeöverföringsprocessen. Dessutom kommer ”gröna korrosionsinhibitorer” att testas.
Ytterligare studier skall bedrivas för att hitta lämpliga korrosionsinhibitorer för etanolbaserade köldärare. En annan viktig del av projektet är att fortsätta utvecklingen av alternativa och mer miljövanlig alkoholbaserad köldbärare, organiska syntetiska dieseloljor och jonvätskor.

Tidplan
2015-03-01 till 2018-06-30

Budget
5.748 600 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
NIBE
ICT/ Ventilationskyl AB
Nowab AB
Grundfos AB
Svensk Energi & Kylanalys AB
Temper Technology AB
Stainless Engineering AB
ADDCON Nordic
WILO Nordic AB
Danfoss Värmepumpar AB
Swed Handling AB
Avantherm
Oy Granula
Gränges
Kemetyl
Industri & Laboratoriekyl AB
TEO-KYL Sweden AB

Rapportering

 

Populärvetenskapliga

 • Ignatiowicz M., Melinder Å.,Prestanda av etanolbaserade köldbärare med olika denatureringsprodukte, Kyla Värmepumpar, nr 7 2016

Vetenskapliga

 • Ignatowicz M., Mazzotti W., Acunã J., Melinder Å., Palm B., Methods of BHE flushing, charging and purging in Sweden, European Geothermal Congress 2016 Strasbourg, France, 19-24 Sept 2016
 • Ignatowicz M., Mazzotti W., Acunã J., Melinder Å., Palm B., Alternative alcohol blends as secondary fluids for gound source heat pumps, 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference, Edinburgh, UK, 2016
 • Ignatowicz M., Melinder Å., Palm B., Ethyl alcohol based secondary fluid – effect of corrosion inhibitors on thermophysical properties, 12th IIR Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference, Edinburgh, UK, 2016
 • Ignatowicz M., Melinder Å., Palm B., Measurements of standard seawater calls for minor adjustments of seawater ice slurry properties, 11TH IIR Conference on phase change materials and slurries for refrigeration and air conditioning / [ed] Kauffeld, M, 2016, 162-170 p.
 • Å. Melinder, M. Ignatowicz, Properties of seawater  with ice slurries in focus , International Journal of Refrigeration, Volume 52, April 2015, Pages 51-58
 • Ignatowicz M., Melinder Å., Palm B., Ethyl and isopropyl alcohol blends as alternative secondary fluids, 24th IIR International Refrigeration Congress, Yokohama, Japan, August 16-22, 2015
 • Melinder Å.,  Ignatowicz M., Ice slurry properties of sea water, 24th IIR International Refrigeration Congress, Yokohama, Japan, August 16-22, 2015
 • Ignatowicz M. ”Corrosion prevention methods in indirect systems with secondary refrigerants” Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology Conference, 13-16th June 2010, KTH
 •  Ignatowicz M, Mazzotti W, Rogstam J, Melinder Å, Palm B., 2014, ”Secondary refrigerant impact on ice rink refrigeration system performance”, 11th IEA Heat Pump Conference – Montreal, May 12-16, 2014.
 • Ignatowicz M., Melinder Å., Palm B., Evaluation of thermophysical properties of ethyl alcohol based secondary fluids used in indirect refrigeration systems, 11th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, Hangzhou, 2014.
 • Melinder Å., Ignatowicz M., Properties of seawater with ice slurry use in focus, 11th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Working Fluids, Hangzhou, 2014.
 • Ignatowicz M., Acuña J., Melinder Å., Palm B., Investigation of ethanol based secondary fluids with denaturing agents and other additives used for borehole heat exchangers, World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 2015.

under review artiklar:

 • Ignatowicz M., Melinder Å., Palm B., Properties of different ethyl alcohol based secondary fluids used for GSHP in Europe and USA, IGSHPA Technical/Research Conference and Expo Denver March 14-16, 2017
 • Ignatowicz M., Mazzotti W., Acunã J., Melinder Å., Palm B., Different ethyl alcohol secondary fluids used for GSHP in Europe, 12th IEA Heat Pump Conference (2017) Rotterdam, The Netherlands.
 • Ignatowicz M., Melinder Å., Palm B., Alternative formate salts as low temperature secondary fluids, 5th IIR International Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, South Korea, 2017
 • Ignatowicz M., Schöning N., Dufva S., Melinder Å., Palm B., Iso-paraffins as low temperature secondary fluids, 5th IIR International Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, South Korea, 2017