P07 Effektivare avfrostning av luftberörda förångare
 ispinne Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare KTH

I alla värmepumpande processer där värme tas ur omgivningsluften, för kylning eller uppvärmning, finns risk för frostbildning på förångarytorna. Frosten ökar tryckfallet, leder till högre fläktarbete och försämrar värmeövergången, dvs sänker förångningstemperaturen vilket leder till lägre energieffektivitet. I detta projekt vill vi studera olika metoder för avfrostning eller för att minska påfrostningen, för att på detta sätt öka effektiviteten för processen under en cykel. Speciellt vid övergång till nya platta multikanalsrör har avfrostning blivit ett problem.Flera tänkbara metoder har blivit intressanta tack vare utveckling av ny materialteknik, och som en följd av ökade
energipriser:
* Torkning av luften före passage av värmeväxlaren
* Beläggning med superhydrofoba eller hydrofila material
* Användning av speciella ytstrukturer
* ”Smart” utformning av flänsarna så att avfuktning uppnås
I projektet, som utförs i nära samarbete med Electrolux ska dessa metoder utvärderas.

Tidplan
2015-03-01 till 2017-12-31

Budget
1.400 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Electrolux

Rapportering

Slutrapport – Effektivare avfrostning av luftberörda förångare v3

  • Effsys Expand forskardagar 2016- Erik Björk
  • Poster vid Svenska Värmepumpdagen 2015
  • Björk, Effektivare avfrostning i luftberörda förångare, KYLA+ nr 7 2016
  • Shoaib Azizi och Luis Castello Perez, Novel defrost techniques on air source heat pumps, Examensarbete