P08 Köldmedier med låg växthuseffekter
 hfc Projektledare Rahmatollah Khodabandeh
Utförare Pavel Makhnatch, KTH

Projektet syftar till att ta fram underlag och förutsättningar för alternativa köldmedier med låg GWP vid utfasning av R134a, R410A och R404A köldmedier för befintliga och nya värmepumpar/kylanläggningar. Fokus kommer att ligga på nya köldmediers egenskaper, krav som ställs på säkerhetsutrustning, komponenter och anläggningens energiprestanda.
•Kartläggning av villkoren för utfasning av R134a, R410A och R404A köldmedier och bedömning av energieffektiviteten vid användning av nya köldmedier
•Kartläggning av termiska egenskaper och säkerhetsaspekter för nya låg GWP köldmedier och inverkan på system-prestanda vid utfasning av HFC köldmedier
•Experimentell bestämning av värmeövergång och tryckfall vid förångning och kondensation med nya köldmedier med låg GWP
•Kartläggning av kompatibilitet med polymerer, metaller samt stabilitet i och utanför systemet och experimentiell bestämning av prestanda för kompressorer och expansionsventiler med olika oljor.

Tidplan
2015-03-01 till 2018-07-31

Budget
5.824 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Bosch Thermoteknik AB
Danfoss Värmepumpar AB
Kylbranschens Samarbetsstiftelse
Nibe AB
Nowab
Svensk Energi & Kylanalys AB
Svenska Kyltekniska Föreningen

Rapportering

Slutrapport P08 -2018-10-04

Populärvetenskapliga publikationer:

Effsys Expand forskarkonferens 2016 – Pavel Makhnatch

Författare: Pavel Makhnatch; Rahmatollah Khodabandeh; Björn Palm, Tidning: KYLA + Värmepumpar, 2016, Titlar:
1) ”Några frågor från våra läsare,” nr 01, 2016.
2) ”Källor för köldmediers termodynamiska egenskaper,” nr 02, 2016.
3) ”Miljöindikatorer TEWI och LCCP,” nr 03, 2016.
4) ”Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 1,” nr 04, 2016.
5) ”Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 2.,” nr 05, 2016.
6) ”Senaste nytt från ”Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference” i Edinburgh UK,” nr 06.
7) ”Ett alternativ för att ersätta R404A i små kylsystem,” nr 07, 2016.
8) ”Detta hände på köldmediefronten under året som gått,” nr 08, 2016.
9) ”Miljövänliga köldmedier för framtiden,” nr 08, 2016

Författare: Pavel Makhnatch; Rahmatollah Khodabandeh; Björn Palm, Tidning: KYLA + Värmepumpar, Titlar, 2015:
1) Nya möjligheter for R32
2) Något om köldmediers brännbarhet
3) Något on HFO köldmedier
4) Senaste nyheter nytt om köldmedier med låg växthuseffekter från ”IIR International Congress of Refrigeration” i Yokohama Japan
5) Potentiella faror med ”TriFluorättiksyra” (TFA)
6) Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått

Vetenskapliga publikationer

2015-16
Journalartikel:
1) Mota-Babiloni, A., Makhnatch, P., Khodabandeh, R., Navarro-Esbrí, J., 2016. Experimental assessment of R134a and its lower GWP alternative R513A. Int. J. Refrig. doi:10.1016/j.ijrefrig.2016.11.021

Konferenspublikationer:
1) P. Makhnatch, ”New lower GWP R404A nonflammable replacements in commercial refrigeration applications,” i The 7th International Conference on Applied Energy – ICAE2015, Abu Dhabi, 2015.
2) P. Makhnatch och R. Khodabandeh, ”Applicability of global temperature change potential (GTP) metric to replace GWP in TEWI environmental analysis of heat pump systems,” i ICR2015: The 24th IIR International Congress of Refrigeration, Yokohama, Japan, 2015.
3) P. Makhnatch och R. Khodabandeh, ”Evaluation of cycle performance of R448A and R449A as R404A replacements in supermarket refrigeration systems,” i ICR2015: The 24th IIR International Congress of Refrigeration , Yokohama, Japan, 2015.
4) P. Makhnatch och R. Khodabandeh, ”An experimental investigation of refrigerant R449A as replacement for R404A in supermarket refrigeration system,” i 4th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain, Auckland, 2016.
5) P. Makhnatch och R. Khodabandeh, ”Uncertainty of life cycle performance (LCCP) analysis,” i 12th IIR Gustav Lorentzen natural working fluids conference, Edinburgh, UK, 2016.

Äldre publikationer 
[1] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Nya köldmedier och nya utmaningar – så är läget just nu,” KYLA+ Värmepumpar, nr 05, Jul 2013.

[2] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar,” Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar, nr 06, Aug 2013.

[3] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Miljö mätmetoder för utvärdering av kylsystem drift,” KYLA+ Värmepumpar, nr 07, Oct 2013.

[4] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Nytt förslag till F-gas förordning släppt,” KYLA+ Värmepumpar, nr 08, 2013.

[5] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla?,” KYLA+ Värmepumpar, nr 01, Jan 2013.

[6] Värmepumpar, ”Senaste nytt om mobilkyla,” KYLA+ Värmepumpar, nr 02, March 2013.

[7] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Osäker framtid för fluorerade köldmedier,” KYLA+ Värmepumpar, nr 03, April 2013.

[8] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Sökandet efter nya köldmedier fortsätter!,” KYLA+ Värmepumpar, nr 04, May 2013.

[9] ”Nya möjligheter för naturliga köldmedier,” KYLA+ Värmepumpar, nr 05, Jul 2013.

[10] Värmepumpar, ”Vilket köldmedium ersätter R410A?,” KYLA+ Värmepumpar, nr 06, Aug 2013.

[11] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Att definera ”Låg GWP”,” KYLA+ Värmepumpar, nr 07, Oct 2013.

[12] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året,” KYLA+ Värmepumpar, Nov 2013.

[13] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Nya F-gasförordningen, ännu ett steg närmare beslut!,” KYLA+ Värmepumpar, nr 01, Feb 2014.

[14] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Något om hur GWP-värden bestäms,” KYLA+ Värmepumpar, nr 02, Mar 2014.

[15] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Vilket mått ska vi använda för köldmediernas klimatpåverkan, GWP (Global Warming Potential), GTP (Global Temperature Change) eller GCP (Global Cost Potential)?,” KYLA+ Värmepumpar, nr 03, Apr 2014.

[16] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Säkerhet av nya låg GWP köldmedier,” KYLA+ Värmepumpar, nr 04, Jun 2014.

[17] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”köldmedier med låg gwp för högtemperaturvärmepumpar,” KYLA+ Värmepumpar, nr 05, Jul 2014.

[18] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”R1336mzz-Z – ett nytt högtemperaturköldmedium med bra egenskaper,” KYLA+ Värmepumpar, nr 06, Sep 2014.

[19] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Vilka köldmedier ersätter R404A?,” KYLA+ Värmepumpar, nr 07, Oct 2014.

[20] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Vilka köldmedier ersätter R404A?,” KYLA+ Värmepumpar, nr 08, 2014.

[21] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Kort om R1234ze,” KYLA+ Värmepumpar, nr 01, Jan 2015.

[22] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Guider till guider om F-gasförordningen,” KYLA+ Värmepumpar, nr 02, Mar 2015.

[23] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Nya möjligheter för R32,” KYLA+ Värmepumpar, nr 03, Apr 2015.

[24] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Något om Köldmediers brännbarhet,” KYLA+ Värmepumpar, nr 04, Jun 2015.

[25] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Något om HFO köldmedier,” KYLA+ Värmepumpar, nr 05, Jul 2015.

[26] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från ”IIR International Congress of Refrigeration” i Yokohama Japan,” KYLA+ Värmepumpar, nr 06, Sep 2015.

[27] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Potentiella faror med ”TriFluorättiksyra” (TFA),” i KYLA+ Värmepumpar, 2015.

[28] Makhnatch, R. Khodabandeh och B. Palm, ”Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått,” i KYLA+ Värmepumpar, 2015.

[29] Makhnatch, ”Project update: Low GWP refrigerant selection based on Life Cycle Climate Performance for the Green Heat Pump Project,” European Heat Pump News, vol. 1, 04 2013.

[30] Makhnatch och R. Khodabandeh, ”The role of environmental metrics (GWP, TEWI, LCCP) in the selection of low GWP refrigerant.,” i The 6th International Conference on Applied Energy, Taipei, Taiwan, 2014.

[31] Makhnatch och R. Khodabandeh, ”The Influence of Climate Conditions on Life Cycle Climate Performance of Low GWP Refrigerant Based Heat Pumps,” i ASHRAE 2014 Annual Conference, Seattle, WA, 2014.

[32] Makhnatch och R. Khodabandeh, ”Selection of low GWP refrigerant for heat pump by assessing the life cycle climate performance (LCCP),” i 11th IEA Heat Pump Conference 2014, Montréal (Québec) Canada, 2014.

[33] Makhnatch, ”New lower GWP R404A nonflammable replacements in commercial refrigeration applications,” i The 7th International Conference on Applied Energy – ICAE2015, Abu Dhabi, 2015.

[34] Makhnatch och R. Khodabandeh, ”Applicability of global temperature change potential (GTP) metric to replace GWP in TEWI environmental analysis of heat pump systems,” i ICR2015: The 24th IIR International Congress of Refrigeration, Yokohama, Japan, 2015.

[35] Makhnatch och R. Khodabandeh, ”Evaluation of cycle performance of R448A and R449A as R404A replacements in supermarket refrigeration systems,” i ICR2015: The 24th IIR International Congress of Refrigeration , Yokohama, Japan, 2015.

[36] Haghighi, P. Makhnatch och J. Rogstam, ”Energy saving potential with improved concrete in ice rink floor designs”.

[37] Makhnatch, ”A new generation of environmentally friendly refrigerants,” Energy Dialogue booklet, Nov 2013.