P09 Utveckling av ytbeläggningar på värmeväxlare
som motverkar isuppbyggnad och nedsmutsning
 is Projektledare Mikael Järn
Utförare SP

Uppbyggnad av is och smuts på värmeväxlarytor leder till en försämrad funktion och energieffektivitet hos luftvärmepumpar. Ytor som minskar eller fördröjer uppbyggnaden av is och smuts förväntas leda till energibesparingar på 10-15 %.Syftet med projektet är att utvärdera olika typer av ytbeläggningar på värmeväxlare, med målsättningen att reducera eller fördröja uppbyggnaden av is och smuts. Det ultimata målet är att förbättra prestandan hos luftvärmepumpar. Projektgruppen består av industri- och forskningspartners med hög kompetens inom värmeväxlare och värmepumpar (Nibe, Danfoss, SP), material (Gränges, SP), och ytmodifieringar (SP, Beneq).

Tidplan
2015-03-01 till 2017-02-28

Budget
2.280 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Beneq Qy
Danfoss Värmepumpar AB
Nibe AB
Sapa Heat Transfer AB

Presentationer

Slutrapport

Kyl och Värmepumpdagen 2017 muntlig presentation PP

Presentation Effsys Expands forskardagar 2016 – Mikael Järn

Mikael Järn och Kenth Johansson, ”Utveckling av ytbeläggningar på värmeväxlare som motverkar isuppbyggnad och nedsmutsning”, Kyla&Värme ( 2017)