P10 Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk för effektivare energianvändning i butiker
 kyldisk Projektledare Sara Jensen
Utförare SP

Indirekta kylsystem är mycket vanliga i svenska livsmedelbutiker och avsevärda mängder elenergi skulle kunna sparas om värmeväxlarna i kyldiskarna var bättre utformade för sina driftförutsättningar. En prototyp av en helt ny typ av värmeväxlare anpassad till kylning av luft med vätskor med laminärt flöde har tagits fram och utvärderats i laboratoriemiljö med lovande resultat. I detta projekt ska den nya typen av värmeväxlare utvärderas i verklig drift i en öppen kyldisk i en butik. Det övergripande syftet är att bygga kunskap och erfarenhet inför ytterligare implementering, samt att uppskatta hur stora energibesparingar sådan implementering skulle innebära. Lyckade resultat från detta projekt gör sannolikt att Hemköp undersöker förutsättningarna att implementera den nya typen av värmeväxlare i fler kyldiskar och i fler butiker. Målet på sikt är att energianvändningen i svenska livsmedelsbutiker sänks när den nya typen av värmeväxlare börjar användas i både nya och renoverade kyldiskar.

Tidplan
2015-03-22 till 2016-10-30

Budget
1.976 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Airec AB
Expertkyl AB
Hemköpskedjan AB
Naturskyddsföreningen
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Rapportering

  • Slutrapport P10 rev2
  • Sara Jensen, Poster Utvärdering av HEALEX värmeväxlare, Svenska Kyl och Värmepumpdagen, 21 oktober 2016
  • Effsys Expand forskardagar 2016 – Sara Jensen
  • Sara Jensen, Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk för effektivare energianvändning i butiker, KYLA+VÄRMEPUMPAR nr 7:2015
  • Sara Jensen, Utvärdering av HEALEX värmeväxlare, Svenska Kyl och Värmepumpdagen, 16 oktober 2015