P11 Energieffektiv mjölkproduktion
 mjölkspann Projektledare Jörgen Rogstam
Utförare Svensk Energi & Kylanalys AB

Mjölkkylning är en energimässigt intressant applikation med kombinerat kyl- och värmebehov. Det senare består i stora mängder varmvatten för diskning av mjölkrobotar och kyltankar, där rekommenderade vattentemperaturer är 85-90˚C. HFC-medier är föremål för utfasning enligt F-gasförordningen så andra köldmediekandidater är intressanta. Naturliga medier är en framtidssäkrad lösning där en av dessa är koldioxid. I det föreslagna projektet ska ett direktverkande CO2-system utvecklas och för att göra detta behövs en CO2-förångare för mjölktanksapplikationen med minst 80 bar arbetstryck. Vidare så behöver ett småskaligt CO2-system utvecklas med en enkel, billig och robust systemlösning. Detta innebär att de inbyggda fördelarna med CO2 utnyttjas och tillverkningskostnaden blir låg, vilket är av stort principiellt intresse även i andra kyl- och värmepumpsapplikationer. Nya komponenter tillsammans med befintliga styrsystem kan öppna marknaden för kostnadseffektiva småskaliga CO2-system.

Tidplan
2015-04-01 till 2016-12-01

Budget
1.870 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Alfa Laval
Danfoss
Green & Cool World Refrigeration AB
Wedholms AB
VM Pumpar AB

Redovisning

Slutrapport – P11 Energieffektiv mjölkproduktion 30JUN18 rev 19SEP18

Presentation Effsys Expands forskardagar 2016 – Jörgen Rogstam