P13 – Design- och reglerstrategier för högtemperaturkylning av svenska kontorsbyggnader med hjälp av direkta marklagersystem
 Högtemperatur kyla Projektledare Saqib Javed
Utförare Taha Arghand, Chalmers Tekniska Högskola AB

Ett hållbart alternativ till traditionell kylning av kontorsbyggnader med hjälp av kylmaskiner är att utnyttja direkta marksystem och högtemperaturkylning. System som dessa, implementerade med rumsapparater (terminaler) för kylning dimensionerade för höga temperaturer, erbjuder enkla, robusta och effektiva lösningar som har potential att leverera en kylfaktor (COP) på 25 eller mer. Beroende på utformningen av terminal och reglerstrategi erhålls olika egenskaper som påverkar dels den termiska upplevelsen i ett rum men också dess möjlighet att kombineras med ett marklager, varför detta kommer att tas fram i en toppmodern testanläggning på Chalmers. Slutresultatet av projektet kommer att vara lämpliga design- och reglerstrategier för högtemperaturkylning av kontorsbyggnader med direkt markkyla. Projektet, som ligger i linje med EU:s 2020 målsättning, är av stort intresse för Bygg- och VVS-branschen, som i nuläget saknar den erforderliga kunskap som projektet syftar att ta fram och sprida.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-06-30

Budget
10.453 750 kr
Stödandel Energimyndigheten 39 %

Medfinansiärer
Bengt Dahlgren Göteborg
E.ON Sverige AB
EnergyBooster AB
ESBE AB
HP-borrningar i Klippan AB
Ingenjörsbyrån Andersson&Hultmark AB
Kronetorp Park
Lindab AB
QTF Sweden AB
Skanska Sverige AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Swegon AB
Asplan Viak AS
Universita de Genova
Oklahoma State University

Rapportering
Effsys Expand Forskardagar 2016 – Saqib Javed

Populärvetenskapliga

* Javed, S., 2016-05-17, Design and Control Strategies for High-Temperature Cooling of Swedish Office Buildings using Direct Ground Systems. Project Presentation, EFFSYS Expand Research Conference 2016, Tranås. Sweden.

* Javed, S., 2015-10-16. Malmö Police-House – A cool and heat case. Invited presentation, Swedish Refrigeration and Heat Pump Day (Svenska Kyl & Värmepumpdagen), Gothenburg, Sweden.

Vetenskapliga: 

Bournas, I., Abugabbara, M., Balcerzak, A., Dubois, M.C. and Javed, S., 2016. Energy renovation of an office building using a holistic design approach. Journal of Building Engineering, 7, pp.194-206.

Abugabbara, M.Y., 2017. Validation of TEKNOsim 5: Verification Against Different Standards and Building Energy Simulation Tools. Master’s thesis, Energy and Building Design, Lund University, Sweden.

Proshyn, S. and Bulich, I., 2017. Waste heat storage and utilization for the case of National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden. Master’s thesis, Energy and Building Design, Lund University, Sweden.

* Javed S, Lechner R, Behrens J, 2016. Testing and validation of TEKNOsim: A building energy simulation program. Proceedings of 12th REHVA World Congress (CLIMA 2016), Aalborg, Denmark.

* Lechner R, Javed S, 2016. Life cycle cost-optimized cooling systems for European office building. Proceedings of 12th REHVA World Congress (CLIMA 2016), Aalborg, Denmark.