P14 – Effektivare förångning i smala kanaler
 smala kanaler  

 

Projektledare Björn Palm
Utförare KTH

 

 Effektiv värmeöverföring krävs för att nå höga köld- och värmefaktorer. En grads minskning av temperaturdifferensen mellan omgivning och köldmedium minskar energianvändningen med 2-3%. Under senare år har kanaler med litet tvärsnitt blivit allt vanligare. Smala kanaler ger högre värmeövergångstal och minskar mängden köldmedium i systemen. I detta projekt görs numerisk simulering av bubbeltillväxt i smala kanaler. Med moderna CFD (Computational Fluid Dynamics) program kan krafter och energiflöden för mikroskopiska ”mediehopar” beräknas och resultaten i form av
makroskopiska effekter som värmeövergångstal och överförd effekt bestämmas. I projektet används kommersiell kod i kombination med nyutvecklad programkod baserad på de senaste vetenskapliga rönen för att göra beräkningar för bubbeltillväxten i smala rör. Arbetet ger grundläggande förståelse för fenomenen och resultaten är viktiga för optimering av geometrin i framtidens förångare. Detta är också viktigt för kylning av elektronik.

Tidplan
2015-10-01 till 2016-12-31

Budget
510 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Huawei Technologies Sweden AB

Rapportering

Slutrapport-EffsysExpand_P14_v1_med_bilagor

Effsys Expand forskardagar 2016 –Qingming Liu

Liu, Qingming. and Palm, Björn. (2016). ”Numerical study of bubbles rising and merging during convective boiling in micro-channels.” Applied Thermal Engineering 99:1141-1151.

Liu, Qingming. Wang,Wujun. and Palm, Björn. (2017a). ”A Numerical study of the transition from slug to annular flow in micro-channel convective boiling.” Applied Thermal Engineering 112:73-81.

Liu, Qingming. Wang,Wujun. and Palm, Björn. (2017b). ”Numerical study on the interactions and merge of multiple bubbles in micro channel flow boiling.”  International Communications in Heat and Mass Transfer 80:10-17.

Liu, Qingming. and Palm, Björn. ”On the dynamics and heat transfer of flow boiling bubble chain in micro-channels.” (submitted to International Communications in Heat and Mass Transfer )

Liu, Qingming, 2015, Poster presentation vid Kyl- och Värmepumpdagen 2015, Göteborg.

Liu, Qingming, 2016, Poster presentation vid Kyl- och Värmepumpdagen 2016, Göteborg.

Liu, Qingming, 2016, Presentation vid Effsys-dagarna 2016