P16 – Komparativ experimentbaserad utredning av prestanda och effektivitet av markkollektorer för vertikala borrhålsapplikationer
 markkollektorer Projektledare Saqib Javed
Utförare Chalmers Tekniska Högskola AB

Antalet värme- och kylsystem som använder vertikala borrhål ökar hastigt i Sverige. För närvarande finns det över 400 000 installationer, huvudparten av dessa använder U-rörskollektorer. Det har lanserats många nya kollektorer under de senaste åren. Detta projekt syftar till att utföra komparativa experimentbaserade utredningar av termiska och hydrauliska prestanda hos de markkollektorer som finns på marknaden. Baserat på utkomsten av den komparativa analysen kommer bäst presterande kollektortyp, för olika scenarier av driftlägen, värmeöverföring (uppvärmning/kylning), temperaturskillnad över kollektorn och flöde att identifieras. Projektet förväntas visa på väsentligt lägre pumpenergi och högre energiprestanda, vilket också förväntas leda till minskade borrhålsdjup. Projektet är ett viktigt steg mot utvecklingen av ett internationellt center för test och certifiering av markkollektorer från hela världen.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-06-30

Budget
7.942 750 kr
Stödandel Energimyndigheten 38 %

Medfinansiärer
Bengt Dahlgren Göteborg AB
Danfoss Värmepumpar AB
EnergyBooster AB
ESBE AB
HP-borrningar i Klippan AB
Ingenjörsbyrån Andersson&Hultmark AB
Kronetorp Park
NCC AB
QTF Sweden AB
Skanska Sverige AB
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Asplan Viak AS
Universita de Genova
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB
Oklahoma state university

Rapportering

Projektet har förlängts så att dess slutdatum ligger efter Effsys Expands slutdatum. Den slutrapport som presenteras nedan innehåller därmed inte alla slutsatser som har framkommit i projektet.

Slutrapport P16_Final_181002

Populärvetenskapliga publikationer/presentationer 

Javed, S., 2016-05-17, Comparative experimental investigation of performance and efficiency of ground collectors for vertical borehole applications. Project Presentation, EFFSYS Expand Research Conference 2016, Tranås. Sweden.

Effsys Expand Forskardagar 2016 –

Vetenskapliga publikationer

Bourne-Webb, P., Burlon, S., Javed, S., Kürten, S. and Loveridge, F., 2016. Analysis and design methods for energy geostructures. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, pp.402-419.

Javed, S. and Claesson, J., 2017. Second-order multipole formulas for thermal resistance of single U-tube borehole heat exchangers. In Research Conference Proceedings: International Ground Source Heat Pump Association Conference & Expo, March 14-16, 2017 p.102-112.

Javed, S. and Spitler, J., 2017. Accuracy of borehole thermal resistance calculation methods for grouted single U-tube ground heat exchangers. Applied Energy, 187, pp.790-806.

Javed S, Spitler J. 2016. Calculation of borehole thermal resistance. In: Rees S, editor. Advances in ground-source heat pump systems. Woodhead Publishing, pp. 63-95. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100311-4.00003-0.

Spitler J, Grundmann R, Javed S, 2016. Calculation tool for effective borehole thermal resistance. Proceedings of 12th REHVA World Congress (CLIMA 2016), Aalborg, Denmark.

Spitler J, Javed S, Ramstad R, 2016. Natural convection in groundwater-filled boreholes used as ground heat exchangers. Applied Energy, vol. 164, pp. 352-365.