P18 – Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem
 Regler Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH

 

Ett paradigmskifte I både kontrollfunktioner och elektronik kommer att förvandla traditionella uppvärmningssystem till smarta integrerade system som utgör basen för framtiden hållbara byggnader. Detta projekt syftar till att utvärdera, utforma, och prova smarta kontrollstrategier för värmepumpar så att de kan fungera som en självklar och central del i framtidens smarta uppvärmningssystem. Dessa nya kontrollstrategier kan använda väderprognoser, lära sig av de boendes beteende eller utnyttja skillnader i elpriset eller els miljövärde mellan olika tider på dygnet. På detta sätt kan både bättre ekonomi och miljöprestanda erhållas genom högre systemverkningsgrad eller helt enkelt smartare drift. Projektet utgår från systemmodellering i nära samarbete med projektet partners och potentialen för olika kontrollstrategier analyseras och värderas. Slutligen utvecklas minst två nya prototyper av kontrollsystem i samråd med projektets partners som praktiskt testas utvärderas i småhus.

Tidplan
2015-11-01 till 2018-06-30

Budget
5.669 400 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Bengt Dahlgren AB
Bosch Thermoteknik AB
Danfoss Värmepumpar AB
ElectroTest Sweden AB
ETM Kylteknik AB
NIBE Industrier AB
Nowab AB
Hesch Industrie Elekronik GmbH

Rapportering

  • P18_Project_Report_final_reviewed
  • Effsys Expand forskardagar 2016 – Hatef Madani
  • Fischer D., Madani H.2017 ”On heat pumps in smart grids: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 70, pp 342-357.
  • Rolando D., Madani H., Braida G., Tomasetig R., Mohammadi Z. 2017 “Heat pump system control: the potential improvement based on perfect prediction of weather forecast and user occupancy” 12th IEA HEat Pump Conference, Rotterdam, May 2017
  • Madani H.,  Rolando D. “Smarta kontrollstrategier för värmepumpssystem”, Kyla+ Värmepumpar n.7, 2016
  • Braida G., Tomasetig R. “Preliminary analysis of the potential energy saving achievable with a predictive control strategy of a heat pump for a single-family house”, MSc Thesis, KTH Royal Institute of technology and Polytechnical University of Milan, 2017.
  • Mohammadi Z. “Impact of thermal inertia in control of heat pump systems”, MSc Thesis, KTH Royal Institute of technology and Polytechnical University of Milan, 2016.