P19 – Djupa borrhålsvärmeväxlare för bergvärmepumpar
 djupa borrhål Projektledare José Acuna, KTH
Utförare Willem Mazzotti, KTH

Detta projekt syftar till att kartlägga för och nackdelar av djupa bergvärmehål samt ta fram rekommendationer för design av flerborrhålsystem med koaxialkollektor. Arbetet utförs genom beräkningar samt genom labb och fältmätningar. Följande aspekter behandlas:
– Undersökning av för och nackdelar med befintliga och nya projekt där djup borrhålsvärmeväxling är eller kan vara aktuellt.
– Utveckling av metod för design av flerborrhålsystem med koaxialkollektorer och anslutning till VVS system.
– Kvantifiering av termisk påverkan mellan grannfastigheter med grunda och djupa borrhålsystem, hypotetiska och faktiska scenario med och utan koaxialkollektorer.
– Installation, in-situ mätningar och utvärdering av borrhålskollektorer i djupa borrhål för tätt bebyggda områden.
– Laboratoriemodell av borrhålslager för grunda och djupa borrhål i skala.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-06-30

Budget
4.922 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Avanti System Aktiebolag
Bengt Dahlgren Stockholm
Geobatteri AB
Nibe AB
Nowab AB
Palne Mogensen AB
SINDEQ Borrteknik AB
Stures brunnsborrningar AB
SWECO Environment AB
Triopipe Geotherm AB
Uponor AB
Wessman Entreprenad AB
PMAB
FBB AB
Björn Kyrk
Värmex AB
Universita de Genova

Presentationer