P20 – Korttidslagring av energi med fasändringmaterial för effektiv integrering med värme- och kylsystem i byggnader
 fasförändring Projektledare Samer Sawalha
Utförare KTH Tianhao Xu

Projektet undersöker integrering av energilager baserad på PCM-teknik (Phase Change Materials – fasändringsmaterial) i byggnaders värme- och kylsystem. Ett sådant lager har potential att fungera lastutjämnande för såväl värme och kyla, med resulterande förbättring av energiprestanda och ekonomi. Målet med projektet är att identifiera den utformning av PCM-teknik som har den bästa teknoekonomiska potentialen. Projektets utförs via experimentella mätningar i en uppförd testbädd för lagerdesign. Dynamik och optimala integration med värme- och kylsystem är fokusområden, varför testbädden konstrueras för att tillåta ”simulering” av laster och temperaturnivåer som kan anpassas efter förutsättningar – byggnadstyper, verksamheter och klimat. Det experimentella arbetet kompletteras av systemmodellering. Projektet utförs i nära samarbete med industriaktörer, med forskningskvaliteten säkrad genom publikation i minst två konferensartiklar, ett svenskt teknisk tidskrift, och fyra exjobbsrapporter.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-06-30

Budget
2.491 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Danfoss Värmepumpar AB
Svensk Energi & Kylanalys AB
Vesam

Rapportering