P21 – Bergvärmepumpar för svenska flerfamiljshus Innovativa strategier för samproduktion och värmelagring
 flerfamiljshus Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH

 

Även om det finns en enorm möjlighet att bergvärmepumpssystem kommer att användas i flerfamiljshus, finns det även ett antal stora utmaningar att övervinna, som har att göra med det faktum att många flerfamiljshus ligger i tätbefolkade städer med endast lite tillgängligt borrområde. Det generella målet med detta projekt är att identifiera möjligheterna att förbättra prestanda hos bergvärmepumpar som används i flerfamiljshus genom att införa innovativa lösningar för samproduktion och värmelagring. För att nå detta generella mål kommer strategierna för att integrera PV/Thermal (solenergi) med bergvärmepumpar att undersökas ur både tekniska och ekonomiska perspektiv såväl genom simuleringar som genom praktiska mätningar. I projektet ingår omfattande system modellering och fältmätningar. Projektresultaten kan komma att användas av olika aktörer, såsom bergvärmepumpsbranschen och bostadsrättsföreningar som redan är inblandade i projektet.

Tidplan
2015-11-01 till 2018-06-30

Budget
4.000 500 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Avanti System Aktiebolag
Bengt Dahlgren AB
Bostadsrättsföreningen Moranviken
Bostadsrättsföreningen Timmermannen
Danfoss Värmepumpar AB
Geobatteri AB
Nowab AB

Redovisning

Svenska Kyl och värmepumpdagen 2017 Muntlig presentation PP, Nelson Sommerfeldt
Presentation Effsys Expands forskardagar 2016 – Nelson Summerfeldt

  1. Sommerfeldt, N., Madani, H. “Review of solar PV/thermal plus ground source heat pump systems for European multi-family houses.” ISES Eurosun Conference 2016, Palma de Mallorca, Spain.
  2. Poppi, S., Sommerfeldt, N., Bales, C., Madani, H., Lundqvist, P. 2018. ”Techno-economic review of solar heat pump systems for residential heating applications.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 81, Part 1,, Pages 22-32.
  3. Sommerfeldt, N., Madani, H. “Integrating solar PVT collectors with GSHP in multi-family houses.” 12th IEA Heat Pump Conference, HPT Annex 46 Workshop, Rotterdam, Netherlands.