P21 – Bergvärmepumpar för svenska flerfamiljshus Innovativa strategier för samproduktion och värmelagring
 flerfamiljshus Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH

 

Även om det finns en enorm möjlighet att bergvärmepumpssystem kommer att användas i flerfamiljshus, finns det även ett antal stora utmaningar att övervinna, som har att göra med det faktum att många flerfamiljshus ligger i tätbefolkade städer med endast lite tillgängligt borrområde. Det generella målet med detta projekt är att identifiera möjligheterna att förbättra prestanda hos bergvärmepumpar som används i flerfamiljshus genom att införa innovativa lösningar för samproduktion och värmelagring. För att nå detta generella mål kommer strategierna för att integrera PV/Thermal (solenergi) med bergvärmepumpar att undersökas ur både tekniska och ekonomiska perspektiv såväl genom simuleringar som genom praktiska mätningar. I projektet ingår omfattande system modellering och fältmätningar. Projektresultaten kan komma att användas av olika aktörer, såsom bergvärmepumpsbranschen och bostadsrättsföreningar som redan är inblandade i projektet.

Tidplan
2015-11-01 till 2018-06-30

Budget
4.000 500 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Avanti System Aktiebolag
Bengt Dahlgren AB
Bostadsrättsföreningen Moranviken
Bostadsrättsföreningen Timmermannen
Danfoss Värmepumpar AB
Geobatteri AB
Nowab AB

Redovisning

Slutrapport – EffsysExpandP21-FinalReport_Reviewed

Svenska Kyl och värmepumpdagen 2017 Muntlig presentation PP, Nelson Sommerfeldt
Presentation Effsys Expands forskardagar 2016 – Nelson Summerfeldt

  1. Sommerfeldt, N., Madani, H. “Review of solar PV/thermal plus ground source heat pump systems for European multi-family houses.” ISES Eurosun Conference 2016, Palma de Mallorca, Spain.
  2. Poppi, S., Sommerfeldt, N., Bales, C., Madani, H., Lundqvist, P. 2018. ”Techno-economic review of solar heat pump systems for residential heating applications.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 81, Part 1,, Pages 22-32.
  3. Sommerfeldt, N., Madani, H. “Integrating solar PVT collectors with GSHP in multi-family houses.” 12th IEA Heat Pump Conference, HPT Annex 46 Workshop, Rotterdam, Netherlands.