P22 – Värme och kyla från akviferlager en inblick i framtiden
 akvifär Projektledare José Acuna
Utförare KTH

Detta projekt syftar till att, genom fältmätningar, test av utrustning, modellberäkningar och utvärderingar, kvantifiera prestanda och miljöpåverkan från storskaliga akviferlager samt ta fram rekommendationer för drift och uppskattning av miljöpåverkan för kommande akviferlager. Följande aspekter behandlas:
-Termisk, kemisk och mikrobiologisk påverkan: mätning och utvärdering av faktiska förhållanden och påverkan från
minst ett akviferlager i drift.
-Uppföljning av energiuttag jämfört med prognosticerat energiuttag och förslag på förbättringar.
-Utvärdering av termisk modellering med det mest använda verktyget för dimensionering och beräkning av påverkan på grundvattentemperaturer. Beräkningar med MODFLOW
-Test och utvärdering av optiska kablar som ett sätt att mäta tempertur i akviferlager.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-06-30

Budget
4.755 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Alverdens AB
AMF Fastigheter AB
Avanti System Aktiebolag
Bengt Dahlgren Stockholm AB
Björn Kyrk (Cooly)
FBB Fingspongs brunnsborrning AB
Geobatteri AB
Geostrata Handelsbolag
Nowab AB
Palne Mogensen AB
SLU Holding AB
Stures brunnsborrningar AB
SWECO Environment AB
Sveriges Geologiska Undersökning
Vasakronan AB
WSP Sverige AB
VÄRMEX

Rapportering

  • Slutrapport P22
  • Effsys Expand Forskardagar – José Acuna
  • Acuña J, Ahlkrona Malva, Nilsson A. Värme och kyla från akviferlager, en inblick i framtiden. KYLA+ Värmepumpar 1, 2016
  •  Poster presentation in European Geoscience Union EGU General Assembly 2016
  •  Presentation of the project in a seminar organized by ORMEL in Trondheim and Melhus, Norway, December 2016.
  •  Poster presentation at IGSHPA Sweden conference 2016 – Avanti
  • Brunnsborrardagen 2016 in Stockholm, Sweden.
  • Presentation of the project on SKVP Day 2016 in Gothenburg.
  • Presentation and participation in the IEA ECES Annex 27 meeting in Helsinki, Finland.

Fler rapporter rörande projekt finns här