P23 – Värmepumpar i fjärrvärmesytem
 fjärrvärme Projektledare Markus Lindahl
Utförare SP

I detta föreslagna projekt skall ett antal intressanta integrationsmöjligheter för värmepumpar i fjärrvärmesystem studeras, som alla har en potential att sänka antingen fram- eller returledningstemperatur i fjärrvärmenätet. Detta i sin tur kan leda till stärkt ekonomi för drift av fjärrvärmesystemet. Totalt kommer fem delstudier att genomföras. En delstudie avser även att studera effekterna på redan installerade värmepumpar av de nya F-gas-reglerna, som kommer att kraftigt fasa ner användandet av HFC-medier. Genom projektet kan Sverige bidra till det internationella IEA-projektet värmepumpar i fjärrvärmesystem, och ge möjligheter för svenska intressenter att både ta till sig internationell kunskap, samt visa på svensk industris duglighet inom området. Projektet är till stor nytta för att svensk fjärrvärmeindustri skall kunna ta strategiska beslut om framtida användning av värmepumpar i fjärrvärmesystemen.

Tidplan
2015-10-01 till 2018-05-30

Budget
2.927 500 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
Borås Energi och Miljö AB
Bosch Thermoteknik AB
Danfoss Värmepumpar AB
Francks Kylindustri i Göteborg
Göteborg Energi AB
Nibe AB
Volvo Personvagnar AB

Presentationer

Värmepumpar i fjärrvärmesystem slutrapport nov 2018
Effsys Expand Forskardagar 2016 – Markus Lindahl