P24 – Teknikbärare – Bästa teknologi för miljövänlig bergvärmepump
 Projektbild - Teknikbärare Miljövänlig värmepump Projektledare Klas Andersson
Utförare Klas Andersson

Projektet sammanför teknik från tidigare forskning med alternativa lösningar från andra tillämpningsområden till en bärare av bästa tillgängliga teknik för miljövänlig bergvärme. Dagens köldmedier måste, genom EU-direktiv, ersättas. Propan är naturligt och ett av de bättre alternativen men är brandfarligt varför fyllnadsmängen måste minimeras. Målet är att med nya, vidareutvecklade värmeväxlare med små kanaler, kompakt kompressor för fordon samt nytt byggsätt, använda mindre än 150g propan för 5kW avgiven värme. Systemet anpassas för ett nytt effektivt koaxialt som gör att miljöfarligt frost- och korrosionsskydd inte används. Projektet syftar till att utveckla och utvärdera en sådan anläggning i samarbete med Nibe, en av de ledande värmepumpstillverkarna, och Airec, tillverkare av värmeväxlare med en för ändamålet intressant teknik. Resultaten har potential att ge positiva effekter för miljön, energibesparing och nya möjligheter för svensk värmepumpsindustri när nya miljökrav ställs.

Tidplan
2015-10-01 till 2017-09-30

Budget
1.888 000 kr
Stödandel Energimyndigheten 50 %

Medfinansiärer
AGA Gas AB
Airec
Eric Granryd
NIBE Industrier AB
Sanden Europe
Sanhua

Presentationer

P24 Slutrapport Rev2

Kyl och värmepumpdagen 2017 muntlig presentation PP

Presentation Effsys Expands forskardagar 2016 – Klas Andersson

*Artikel skriven för och publicerad av branschtidningen Kyla&Väreme våren 2016.
Klas Andersson, PentaProp – Bästa teknik för miljövänlig bergvärmepump, Kyla&Värme
*Presentation på EffsysExpand forskarmöte 2016-05-17
Klas Andersson, PentaProp – Bästa teknologi för miljövänlig bergvärmepump, EffsysExpand forskardagar
*Presentation vid branschträffen Kyl&Värmepumpdagen i Göteborg 2016-10-21
 Klas Andersson, PentaProp – Bästa teknologi för miljövänlig bergvärmepump, Svenska Kyl&Värmepumpdagen, Göteborg
*Repotage om projejktet publicerat i branschtidningen Kyla&Värme februari 2017.
Johan Tegnelius, Med så lite propan som möjligt, Kyla&Värme, nr 1, 2017.