Ordinarie ledamöter

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, ordförande i programrådet
Teknisk doktor i Vattenteknik, Luleå Tekniska Universitet. Signhild har stor kompetens och brett nätverk avseende marklagerteknik samt markvärmepumpsystem. Hon har även goda kontakter med fackpress genom tidigare arbete med branschtidskrift.

Martin Forsén, NIBE AB, vice ordförande i programrådet
Civilingenjör, Maskinteknik, KTH. Martin forskningserfarenhet avseende värmepumpar samt har i 10 år varit VD för Svenska Värmepumpföreningen. Under denna tid har ha han varit styrelseledamot samt ordförande i Energimyndighetens tidigare program för värmepumpande tekniker.

Per Jonasson, VD Kyl- och Värmepumpföreningen (myndighetens samverkanspartner)
Civilingenjör Maskinteknik, KTH. Per har stor kompetens och erfarenhet rörande speciellt kylteknik, mångårig erfarenhet i ledande position i olika företag inom kylsektorn och därmed stort kunnande om styrelsearbete

Eric Granryd, Professor emeritus
Eric är en av de största auktoriteterna i världen inom området avancerad kylteknik och värmepumpteknik vilket han har erhållit många internationella priser för. Han har genom sitt arbete starkt bidragit till att värmepumpar idag är en effektiv och pålitlig uppvärmningsteknik globalt sett.

Roland Jonsson, Energichef HSB Riksförbund
VVS-teknisk ingenjör samt Marknadsekonom IHM Business School
Lång erfarenhet av installationer inom främst tillverkningsindustrin. Erfarenhet från utbildning av installatörer och konsulter vilket skapat ett brett kontaktnät.

Kjell Gustavsson, Bosch Thermoteknik
Arbetar med utvecklings- och innovationsfrågor. Har lång yrkeslivserfarenhet inom kylteknikområdet vilka omfattar bl.a. utbildningsarbete, tekniskt säljstöd – ofta i chefsposition.

Peter Rohlin, VD INCERT AB
Teknisk doktor KTH. Peter har stor erfarenhet av myndighetsarbete då han tidigare arbetat som enhetschef på Energimyndigheten samt var den som skapade föregångaren till nuvarande program. Peter har också även stor internationell erfarenhet samt vana av styrelsearbete.

Per-Erik Jansson, ICA Sverige AB
Civilingenjör Linköpings Universitet
Expert avseende energianvändning i livsmedelsbutiker där speciellt kylning förbrukar mycket elenergi.

Bahram Moshfegh, Professor vid Linköpings Universitet Teknologi doktor i Energisystem Tillför styrelsen stor akademisk kompetens samt mycket stort kunnande om det svenska energisystemet. Som sådan har Bahram anlitats av olika statliga myndigheter m.fl.. som expert. Han har även goda nationella och internationella nätverk och är subtask ordförande i IEA ECBS (Energy in Buildings and Communities) på uppdrag av Energimyndigheten.

Axel Knutsson, Materialspecialist Alfa Laval AB
Teknisk doktor LIU
Materialspecialist för värmeväxlare. Axel följer Alfa Lavals värmeväxlare genom hela deras livscykel. Från utveckling av nya värmeväxlarematerial, specialistfunktion inom FoU-projekt, global materialsupport åt produktionen till utredningar av växlare havererade i fält.

Trygve M. Eikevik ,Professor vid NTNU energi- och processvetenskap, Senior rådgivare vid SINTEF Energi AS
Civilingenjör, Maskiningenjör, Norwegian Institute of Technology
Specialist inom värmepumpande teknologier, processteknik för mat, värmepumpsteknologi i kombination med torkar och energieffektivitet i industrin

Programsekreterare
Viktor Ölén, Effsys Expand
Civilngenjör LTU

Myndighetens ledamöter
Emina Pasic, Energimyndighetens handläggare och adjungerad ledamot

Pontus Cerin, adjungerad ledamot, utgör programmets länk till Innovationskluster BeLivs