Nedan visas de projekt som beviljats stöd i Effsys Expand. Klicka på respektive rubrik för mer information om projektet.

P01 Magnetokaloriska kylprocesser för konsumentprodukter
 magnet Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare Behzad Abolhassani Monfared, KTH

 

P02 Absorptionsprocess med energilagring –
processförbättring med kompressor
 absorption Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare , KTH

 

P03 Adsorberande korrosionsinhibitorer,
gröna korrosionsinhibitorer och alternativa köldbärare
för indirekta kylsystem
 mol Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare Monika Ignatowicz, KTH

 

P04 Morgondagens energieffektiva livsmedelsbutik
 kyl Projektledare Samer Sawalha
Utförare Mazyar Karampour, KTH

 

P05 Utveckling av effektivare indirekta luftvärmepumpar
 lvp Projektledare Ola Gustafsson
Utförare SP

 

P06 Vidareutveckling av värmepumpssystem för Nära-Noll-Energi-hus
 nne Projektledare Caroline Haglund Stignor
Utförare SP

 

P07 Effektivare avfrostning av luftberörda förångare
 ispinne Projektledare Prof. Björn Palm
Utförare KTH

 

P08 Köldmedier med låg växthuseffekter
 hfc Projektledare Rahmatollah Khodabandeh
Utförare Pavel Makhnatch, KTH

 

P09 Utveckling av ytbeläggningar på värmeväxlare
som motverkar isuppbyggnad och nedsmutsning
 is Projektledare Mikael Järn
Utförare SP

 

P10 Utvärdering av innovativ värmeväxlare i kyldisk för effektivare energianvändning i butiker
 kyldisk Projektledare Sara Jensen
Utförare SP

 

P11 Energieffektiv mjölkproduktion
 mjölkspann Projektledare Jörgen Rogstam
Utförare Svensk Energi & Kylanalys AB
P12 – Energilagring för ökad användning av solenergi i kommersiella fastigheter
 solvärme Projektledare Elsa Fahlén
Utförare NCC

 

P13 – Design- och reglerstrategier för högtemperaturkylning av svenska kontorsbyggnader med hjälp av direkta marklagersystem
 Högtemperatur kyla Projektledare Saqib Javed
Utförare Taha Arghand, Chalmers
P14 – Effektivare förångning i smala kanaler
 smala kanaler Projektledare Björn Palm
Utförare KTH
P15 – Hybridsystem för frikyla från kompressorkylanläggningar
 frikyla_princip Projektledare Björn Palm
Utförare KTH
P16 – Komparativ experimentbaserad utredning av prestanda och effektivitet av markkollektorer för vertikala borrhålsapplikationer
 markkollektorer Projektledare Saqib Javed
Utförare Chalmers Tekniska Högskola AB
P17 – Metodutveckling – Utvärdering av buller från värmepumpar
 buller Projektledare Ola Gustafsson
Utförare SP
P18 – Smarta kontrollstrategier för värmepumpsystem
 Regler Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH
P19 – Djupa borrhålsvärmeväxlare för bergvärmepumpar
 djupa borrhål Projektledare José Acuna
Utförare KTH
P20 – Korttidslagring av energi med fasändringmaterial för effektiv integrering med värme- och kylsystem i byggnader
 fasförändring Projektledare Samer Sawalha
Utförare KTH
P21 – Bergvärmepumpar för svenska flerfamiljshus Innovativa strategier för samproduktion och värmelagring
 flerfamiljshus Projektledare Hatef Madani
Utförare KTH

 

P22 – Värme och kyla från akviferlager en inblick i framtiden
 akvifär Projektledare José Acuna
Utförare KTH
P23 – Värmepumpar i fjärrvärmesytem
 fjärrvärme Projektledare Markus Lindahl
Utförare SP
P24 – Teknikbärare – Bästa teknologi för miljövänlig bergvärmepump
Projektbild - Teknikbärare Miljövänlig värmepump Projektledare Klas Andersson
Utförare Klas Andersson

 

P25 – Värmepumpars påverkan på effektbalansen – Idag och i framtiden
  Projektledare Erik Axelsson
Utförare Profu