Här presenteras information för projektdeltagare.

Projekten ska rapporteras dels till sekretariatet för programmet Effsys Expand och dels till Energimyndigheten.  Nedan finner ni vilka rapporter som ska lämnas in och när dessa ska presenteras.

Årlig ekonomisk uppföljning och rekvisition ska lämnas enligt beviljande beslutsbrev till

Årlig lägesrapport ska lämnas till

  • Energimyndigheten – se blankett mall lägesrapport

Slutrapportering av projekt ska lämnas till

  • Energimyndigheten – mall sammanfattning av slutrapport
  • Energimyndigheten – Ekonomisk slutredovisning
  • Sekretariatet – slutrapport EFFSYS EXPAND

Loggor