Tyvärr är slutrapporter med mera från tidigare program inte längre åtkomliga då programmens webbsidor har upphört. Slutrapporter finns åtkomliga genom energimyndighetens projektdatabas.    

De tidigare forskningsprogrammen inom området var “Alternativa köldmedier” (1995-1996), “Klimat 21″ (1997-2000), “eff-sys” (2001-2004), “effsys2″ (2006-2010) samt effsys plus (2010-2014).A