Publicerade rapporter, presentationer, nyhetsbrev etc. från de tidigare forskningsprogrammen “Alternativa köldmedier” (1995-1996), “Klimat 21″ (1997-2000), “eff-sys” (2001-2004), “effsys2″ (2006-2010) samt effsys plus (2010-2014) kan nås genom nedanstående länkar.